ההרשמה לבחינת מתא"ם יכולה להיעשות בשני אופנים:

  • הרשמה מקוונת - באמצעות אתר זה

    

  • באמצעות הדואר -ניתן לפנות למדור הפצה במרכז ולקבל טפסי הרשמה בדואר. 

 

ניתן להוריד חוברת הדרכה להדפסה.