בתי הספר לרפואה באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת בר-אילן  מחייבים את המועמדים למסלולים הארבע-שנתיים המיועדים לבעלי תואר בוגר להשתתף בתהליך מיון המורכב משלבים אחדים.

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בנה את כלי המיון שלהלן ואחראי להם בשיתוף עם המרכז הארצי לסימולציה רפואית (מסר):

  • בחינה בחשיבה אנליטית הבודקת כישורים של חשיבה לוגית והבנה לוגית
  • שאלון אישי-ביוגרפי
  • מרכז הערכה במסר

השאלון האישי-ביוגרפי ומרכז ההערכה נועדו לאפיין את המועמדים לפי משתנים אישיים שאינם נמדדים בבחינת הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית, כגון כישורי תקשורת בין-אישית, מודעות עצמית, בגרות, ערכיות, אחריות, יוזמה ועמידה במצבי לחץ.

המועמדים מוערכים על סמך התנהגותם, דעותיהם, עמדותיהם ותיאורי חוויותיהם.

שלבי המיון שהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה אחראי להם נערכים בשני חלקים. החלק הראשון כולל את הבחינה בחשיבה אנליטית והשאלון האישי-ביוגרפי והחלק השני הוא מרכז ההערכה במסר.

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אינו קובע מי מהמועמדים יזומן להיבחן. הזימון נעשה לפי רשימות מועמדים שמועברות אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מאוניברסיטאות תל-אביב ובר-אילן בהתאם לספי הקבלה של כל מוסד.

 

עלון הדרכה למר"ב
תקצירי המטלות משנים קודמות
שאלות לדוגמה - בחינה בחשיבה אנליטית
חישוב הציונים במערכות מו"ר מרק"ם ומר"ב

 

הודעה לנבחנים בבחינה בחשיבה אנליטית

לפי החלטת אוניברסיטאות תל-אביב ובר-אילן, מועמדים שנבחנו בבחינות הבגרות בשפה שאינה עברית, זכאים לתוספת זמן של חצי שעה בבחינה בחשיבה אנליטית, המהווה חלק ממערכת המיון למסלול לתכנית הארבע-שנתית ללימודי רפואה. בהתאם להחלטה זו, איתרו המוסדות את הנבחנים הזכאים לתוספת זמן.

לצערנו, נפלה טעות באיתור המועמדים, ובעטיה קיבלו מספר נבחנים תוספת זמן בבחינה בחשיבה אנליטית שהתקיימה ב- 24.3.17, למרות שלא היו זכאים לתנאי זה.

כדי לשמור על הוגנות הבחינה, הוחלט על ידי אוניברסיטאות בר-אילן ותל-אביב (בהמלצת מאל"ו) לבטל את הציון בבחינה לנבחנים אלה, ולזמן אותם לבחינה חוזרת שבה הם ייבחנו ללא תוספת זמן בנוסח בחינה אחר מזה שנבחנו בו. הציון בבחינה החוזרת יהיה הציון הקובע לצורך הקבלה ללימודי רפואה.