הושג פתרון עבור תלמידים המעוניינים לגשת לפסיכומטרי במועד הקיץ ונבחנים בבחינת הבגרות בפיזיקה 5 יח' ביום המבחן.

המרכז הארצי לבחינות והערכה ( מאל"ו) נעתר לבקשת משרד החינוך והנבחנים בבגרות בפיזיקה 5 יח' ויקיים מועד חלופי של הבחינה הפסיכומטרית לנבחנים הזקוקים לכך. 

לאחר בדיקה מעמיקה של לוח הבחינות השנתי של משרד החינוך והאילוצים של מאל"ו, מאל"ו נעתר לבקשת הנבחנים והוחלט על הפתרון הבא:

 

  1. תלמידים שייבחנו בבחינת הבגרות בפיזיקה 5 יח' ב-5 ביולי 2018 ויהיו רשומים לבחינה הפסיכומטרית המתקיימת באותו יום, מוזמנים לפנות למאל"ו במהלך שלושת ימי העבודה שאחרי הבחינה (ימים א' – ג', 10-8 ביולי) ולבקש להעביר את מועד הבחינה שלהם מה-5 ליולי למועד החלופי של הבחינה הפסיכומטרית. הנחיות מתאימות להגשת בקשות להעברת המועד יפורסמו באתר זה בהמשך.
  2. בתום מועד הבחינה ב-5 ביולי, משרד החינוך ומאל"ו יגבשו במשותף את רשימת הזכאים להיבחן במועד החלופי של הבחינה.
  3. מועד הבחינה החלופי יתקיים בתוך כשבועיים מיום קבלת רשימת הזכאים ( כ-4-3 ימים לאחר מועד הבחינה). הבחינה תתקיים במספר מצומצם של אתרים.
  4. לנבחנים בבחינת הבגרות בפיזיקה 5 יח' שלא הספיקו להירשם לבחינה הפסיכומטרית המתקיימת בתאריך 5.7.2018 עד מועד סיום ההרשמה לבחינה החל ב-22.5.2018, מוצע פתרון:
    נבחנים אלו יוכלו להירשם בהרשמה מאוחרת לפי ההנחיות באתר זה (במחיר גבוה יותר). נבחן שיאושר לו להיבחן במועד החלופי יקבל החזר של התוספת להרשמה מאוחרת.

 

מטרת הפתרון לעיל היא להבטיח שכל מי שנרשם לבחינה הפסיכומטרית במועד הקיץ (יולי 2018) ונבצר ממנו להיבחן בה כיוון שהוא נבחן בבחינת הבגרות בפיזיקה שחלה באותו יום – יוכל להיבחן בבחינה פסיכומטרית במועד חלופי סמוך.