רפורמה במועדי הבחינות של מאל"ו

ב-1 בינואר 2018 תיכנס לתוקף רפורמה במועדי הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר ובחינת יע"ל המתקיימות בישראל.  הרפורמה היא פרי מאמץ ממושך המבוסס על סקר צרכנים במטרה לשפר את השירות הניתן לנבחנים, וזאת ללא ייקור מחיר הבחינות שאף הוזל בפברואר 2016.

 

יעדי הרפורמה

שוויון במספר מועדי הבחינה המוצעים לאוכלוסיות הנבחנים המרכזיות (דוברי עברית, דוברי ערבית ונבחנים בתנאים מותאמים) והנגשת כל מועדי הבחינה לכלל הנבחנים ללא הגבלה.

 

עיקרי הרפורמה

  1. הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר ובחינת יע"ל יתקיימו בכל שנה בארבעה מועדים: מרץ/אפריל; יולי; ספטמבר; דצמבר (מועד פברואר בוטל).
  2. הבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית ובשפה הערבית תתקיים בכל ארבעת המועדים.
  3. הבחינה הפסיכומטרית ובחינות אמי"ר ויע"ל יתקיימו בכל ארבעת המועדים גם בתנאים מותאמים.
  4. בשלוש הבחינות הללו אפשר יהיה להיבחן במועדים עוקבים ללא הגבלה.
  5. הבחינה הפסיכומטרית בשפות: רוסית, צרפתית, והנוסח המשולב, תתקיים במועדי מרץ/אפריל ויולי, בתנאים רגילים ומותאמים ואפשר יהיה להיבחן בהן גם במועדים עוקבים.
  6. הבחינה הפסיכומטרית בשפה הספרדית תתקיים במועד יולי בלבד.
  7. בחינה פסיכומטרית בשפות נוספות תתקיים בהתאם לצורך ולמספר הנבחנים הצפוי.

 

מועדי הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר ובחינת יע"ל (בתנאים רגילים ובתנאים מותאמים) החל מינואר 2018, לפי שפת הבחינה

 

דצמבר

ספטמבר

יולי

מרץ/אפריל

שפת הבחינה

+

+

+

+

עברית

+

+

+

+

ערבית

 

 

+

+

רוסית

 

 

+

+

צרפתית

 

 

+

+

נוסח משולב

 

 

+

 

ספרדית