היחידה לבחינות מותאמות (במו"ת) לפונים עם מגבלות או לקויות למידה

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לבחינה בתנאים מותאמים

לקויות למידה הפרעות קשב וריכוז מגבלות פיזיות או נפשיות

 

תהליך ההרשמה לבחינות המותאמות

שלב 1 | הרשמה לבחינה

כדי להגיש בקשה לבחינה מותאמת יש להירשם לבחינה. שימו לב כי הבחינה בתנאים מותאמים נערכת בשלושה מועדים בשנה (אפריל, יולי ודצמבר). ההרשמה נעשית באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה או באמצעות ערכת הרשמה, שאפשר לקנות בחנויות הספרים האוניברסיטאיות או ברשת "סטימצקי", בהתאם לסוג הבחינה (פירוט בדרכי הרשמה באתר).

שלב 2 | הנחיות כלליות לקראת ההרשמה לבחינה המותאמת

 1. אין הרשמה מאוחרת לבחינה בתנאים מותאמים.
 2. לא יתקבלו בקשות ללא שאלון לפונה.
 3. את כל המסמכים, כמפורט להלן, יש להעביר למרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד יום סיום ההרשמה לבחינה. לצערנו, לא נוכל לדון במסמכים שהגיעו באיחור או במסמכים שהגיעו בפקס.
 4. אנו ממליצים להירשם מוקדם ככל האפשר, ולפחות 3 חודשים לפני המועד שרוצים להבחן בו. זאת משום שהטיפול במסמכים ובדיקתם עשויים להימשך עד 25 ימי עבודה.
 5. יש לשלוח העתקים בלבד. מסמכים שיישלחו לא יוחזרו למבקש.

שלב 3| משלוח המסמכים והאבחונים

את כל המסמכים המפורטים להלן יש לשלוח במעטפה אחת.

 

משלוח ראשוני של מסמכים אינו כרוך בתשלום נוסף על דמי הרישום לבחינה.

שימו לב: משלוח מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה וכן ערעור על התשובה לבקשה כרוכים בתשלום. לא יתקבל חומר לאחר סגירת ההרשמה.

כתובת למשלוח:

 

המרכז הארצי לבחינות והערכה

ת"ד 26015

ירושלים 9126001

 

 

 

המסמכים שיש לצרף במקרה של לקויות למידה:

 1. שאלון לפונה – על הפונה למלא שאלון זה. שימו לב: בקשתו של מי שלא ימלא שאלון זה ולא ישלח אותו לא תטופל.
 2. אבחון של איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה אצל מבוגרים
  • יש לוודא שלמאבחן הכשרה ספציפית בתחום של אבחון לקויות למידה אצל מבוגרים.
  • על האבחון להיערך בשפת האם של המאובחן.
  • יש לצרף אבחון שנערך למאובחן אחרי גיל 16, ולפני 5 שנים לכל היותר.
  • מי שאובחן לפני גיל 16 צריך לעבור אבחון נוסף כתנאי להגשת בקשה לבחינה בתנאים מותאמים.
  • אם קיימת בעיה בכתיבה, יש לצרף תיעוד שלה מגיל צעיר (כולל אבחונים של מרפאים בעיסוק, אבחוני לקויות למידה ודוחות של מורים, מורים להוראה מתקנת או מטפלים אחרים המעידים על קשיי הכתיבה), וכן הערכה עדכנית, כמפורט ב"שאלון למאבחן".
 3. "שאלון למאבחן" - על המאבחן למלא שאלון זה, נוסף על האבחון המקצועי.
  מטרת השאלון היא להשיג נתונים מדויקים על תפקודכם.
  • אם האבחון עדיין לא נערך, הביאו למאבחן את השאלון כדי שידע לאלו נתונים אנו זקוקים.
  • אם האבחון כבר נערך, והנתונים הנדרשים בשאלון מוצגים בדוח האבחון בצורה ברורה ומסודרת, אין צורך לחזור אל המאבחן כדי שימלא את השאלון.
  • אם נראה כי בדוח האבחון חסרים נתונים, יש לחזור אל המאבחן כדי שישלים את האבחון ויוסיף את הנתונים החסרים.
  • אם אין באפשרותכם לאתר את המאבחן שאבחן אתכם, אפשר לשלוח את החומר ללא השאלון. הצוות המקצועי ידון בבקשה על סמך הנתונים ששלחתם. במקרה כזה ייתכן שתידרש השלמת חומר.
 4. אבחונים קודמים וחומר רקע
  • אם אובחנתם יותר מפעם אחת, אנא שלחו אלינו את כל דוחות האבחון שלכם.
  • חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'). נוסף על האבחונים שבידכם כדאי לשלוח חומר רקע המתעד את קשייכם מתקופה זו, כגון סיכומי טיפולים התפתחותיים, תיעוד של הוראה מתקנת ותעודות מבית הספר היסודי שהקשיים מוזכרים בהן. חומר הרקע חשוב במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או לאחר מכן. דוגמאות למסמכים שהם בגדר חומר רקע שכדאי לצרף:
  סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
  תעודות מבית הספר היסודי (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
  תעודות מהחטיבה ומהתיכון (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
  חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (אפשר להיעזר בשאלון למורה)
  אישורים רפואיים רלוונטיים
  אישור התאמות בבחינות הבגרות (במקרה של לקות כתיבה)
 5. הנבחנים במבחן יע"ל צריכים לשלוח גם הערכה עדכנית של תפקודי קריאה וכתיבה בעברית.

 

הקפידו שהמסמכים יהיו ברורים וקריאים. מסמך שלא יהיה ברור לא יטופל. שליחת מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה או שליחת ערעור על החלטה כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לאחר מועד סגירת ההרשמה לא יתקבל עוד חומר.

 

המסמכים שיש לצרף במקרה של הפרעות קשב וריכוז:

 1. שאלון לפונה – על הפונה למלא שאלון זה. שימו לב: בקשתו של מי שלא ימלא שאלון זה ולא ישלח אותו לא תטופל.
 2. אבחון שערך איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעת קשב וריכוז בשלוש השנים האחרונות.
  אבחון זה צריך לכלול בדיקה מעמיקה וספציפית של קשב וריכוז כמפורט בדף ההנחיות לאנשי המקצוע.
 3. אבחונים קודמים וחומר רקע
  • אם אובחנתם יותר מפעם אחת, אנא שלחו אלינו את כל דוחות האבחון שלכם.
  • חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'). נוסף על האבחונים שבידכם כדאי לשלוח חומר רקע המתעד את קשייכם מתקופה זו, כגון סיכומי טיפולים התפתחותיים, תיעוד של הוראה מתקנת ותעודות ביה"ס היסודי שהקשיים מוזכרים בהן. חומר הרקע חשוב במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או לאחר מכן. דוגמאות למסמכים שהם בגדר חומר רקע שכדאי לצרף:
  סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
  תעודות מביה"ס היסודי (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
  תעודות מהחטיבה ומהתיכון (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
  חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (אפשר להיעזר בשאלון למורה)
  אישורים רפואיים

  הקפידו שהמסמכים יהיו ברורים וקריאים. מסמך שלא יהיה ברור לא יטופל. שליחת מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה או שליחת ערעור על החלטה כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לאחר מועד סגירת ההרשמה לא יתקבל עוד חומר.

 

המסמכים שיש לצרף במקרה של מגבלות פיזיות או נפשיות:

 1. שאלון לפונה – על הפונה למלא שאלון זה. שימו לב: בקשתו של מי שלא ימלא שאלון זה ולא ישלח אותו לא תטופל.
 2. שאלון לרופא/ה – חוות דעת רפואית
  בהתאם למגבלה או לבעיה שלכם, הרופא שלכם צריך למלא אחד או יותר מהשאלונים האלה: את המגבלה הפיזית או הנפשית יאבחן רופא או איש מקצוע המוסמך לטפל בה, ולא רופא כללי או רופא משפחה. לדוגמה: רופא אורטופד יאבחן בעיה אורתופדית ופסיכיאטר יאבחן בעיה נפשית.
  אם הרופא מעדיף שלא למלא את השאלון, עליו להעביר חוות דעת ובה תשובות לכל השאלות המופיעות בשאלון.

האבחון צריך להיות עדכני ומפורט ולכלול את כל הנתונים הנדרשים.

3. במקרה של בעיה נפשית, נדרשת חוות דעת פסיכיאטרית מהשנה האחרונה. אם במאובחן טיפל גם איש בריאות הנפש, כגון פסיכולוג או עובד סוציאלי, יש לצרף דוח מפורט של המטפל הכולל תיאור של הקשיים ושל השפעתם על הבחינה.

הקפידו שהמסמכים יהיו ברורים וקריאים. מסמך שלא יהיה ברור לא יטופל. שליחת מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה או שליחת ערעור על החלטה כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לאחר מועד סגירת ההרשמה לא יתקבל עוד חומר.

 

המסמכים שיש לצרף במקרה של שילוב כמה מגבלות:

אם יש לכם יותר מבעיה אחת, אנא צרפו את כל המסמכים והאבחונים הקשורים לכל מגבלה, קושי או לקות שיש לכם.

שלב 4 | שמירת האסמכתה שתקבלו בסיום ההרשמה

לאחר ההרשמה באתר או בטופס ההרשמה תקבלו מספר אסמכתה. בעזרת מספר זה תוכלו להיכנס אל "האזור האישי" באתר המרכז ולבדוק את מצב הטיפול בבקשתכם לתנאים מותאמים דרך הקישור "היסטוריית סטטוסים".  אם נרשמתם באמצעות הדואר, מספר האסמכתה שלכם מופיע בקבלה לנבחן שנשארה בידכם (ראו דוגמה).

 

 

מועדי בחינות

בחינה פסיכומטרית מותאמת

מועד הבחינה

 

שפות הבחינה

יום סיום ההרשמה

(התאריך האחרון לקבלת החומר במשרדנו)

דצמבר 2016

עברית, ערבית

                      9.11.16

פברואר 2017

מועד בחינה זה מיועד רק לנבחנים ששפת אמם אינה עברית או ערבית

רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית

10.1.2017

אפריל 2017

עברית, ערבית

22.2.2017

יולי 2017

כל שפות הבחינה

22.5.2017

דצמבר 2017

עברית, ערבית

1.11.2017

בחינת אמי"ר מותאמת

מועד הבחינה

יום סיום ההרשמה

(התאריך האחרון לקבלת החומר במשרדנו)

דצמבר 2016

 9.11.2016

אפריל 2017

22.2.2017

יולי 2017

22.5.2017

דצמבר 2017

1.11.2017

בחינת יע"ל מותאמת

מועד הבחינה

יום סיום ההרשמה

(התאריך האחרון לקבלת החומר במשרדנו)

דצמבר 2016

 9.11.2016

אפריל 2017

22.2.2017

יולי 2017

22.5.2017

דצמבר 2017

1.11.2017

זכאים להיבחן בבחינת יע"ל (ללא תשלום) גם במועדים פברואר וספטמבר אך ורק נבחנים שנבחנו בבחינה פסיכומטרית בשפות במועדים קודמים ועדיין לא מימשו זכאותם לבחינת יע"ל מותאמת (מידע נוסף על בחינת יע"ל  ראו באתר).

בחינת מתא"ם מותאמת

נבחנים בבחינת מיון מותאמת לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה (מתא"ם) ייבחנו פעם אחת בשנה במועד בחינת מתא"ם הרגילה. ההרשמה לבחינת אוקטובר 2017 תסתיים ב-6.9.2017.

 

נבחנים שבגלל מגבלת בריאות אינם יכולים לשבת בכיסא אוניברסיטאי (כסא ללא שולחן כתיבה) יכולים להגיש בקשה בעניין זה לקראת כל מועדי הבחינה (ולא רק לקראת מועדי במו"ת).

 

בקשה לבחינה נוספת בתנאים מותאמים

על מבקשים שכבר נבחנו בתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית, באמי"ר או במתא"ם ורוצים להיבחן שוב באחת הבחינות לפעול לפי הנחיות אלו:

 • יש להירשם לבחינה.
 • יש לשלוח שאלון לפונה ולציין שנבחנתם בעבר, ואתם מבקשים שנדון בבקשתכם מחדש על סמך המסמכים הנמצאים אצלנו. את השאלון יש לשלוח בדואר (ת"ד 26015, ירושלים 9126001) או בפקס (02-6750640) ולציין "עבור היחידה לבחינות מותאמות".
 • שימו לב! באזור האישי באתר המרכז, ב"היסטוריית סטטוסים", מצוין אם החומר ששלחתם התקבל ומה מצב הטיפול בבקשתכם.
 • אם סטטוס בקשה שנשלחה בפקס אינו מתעדכן באתר לאחר שני ימי עבודה, נראה שהפקס לא הגיע ליעדו ויש לשלוח אותו שוב.
 • למעט השאלון לפונה, כל מסמך ששלחתם בעבר אין צורך לשלוח שוב.
 • אם בידכם מסמכים נוספים או עדכניים, יש לצרפם לבקשה ולשלוח את כל החומר יחד בדואר.
 • טיפול בחומר שיישלח לאחר הפנייה הראשונית לבחינה נוספת בתנאים מותאמים יהיה כרוך בתשלום נוסף (ראו בהמשך - הוספת מסמכים וערעור על החלטת היחידה לבחינות מותאמות).
 • הבקשה תועבר לדיון מחודש על פי המסמכים שהגשתם בעבר, ובתוך 25 ימי עבודה תקבלו עליה תשובה.

 

בקשות לתנאים מותאמים, ובכללן בקשות לבחינה נוספת בתנאים מותאמים, הוספת חומר רקע וערעורים, צריכות להתקבל ביחידה לבחינות מותאמות לא יאוחר מיום סיום ההרשמה. מועדי סיום ההרשמה  מפורטים בטבלת מועדי ההרשמה לבחינה.

 

הוספת מסמכים וערעור על החלטת היחידה לבחינות מותאמות

כל נבחן זכאי לבדיקה מעמיקה אחת, ללא תשלום, של בקשתו להתאמות בבחינה הפסיכומטרית, בבחינת אמי"ר או בבחינת מתא"ם. במסמכים ששלחתם דנים, על פי רוב, שני אנשי מקצוע לפחות, ומטרתם היא להבין את מצבכם לאשורו ולאפשר לכם להיבחן בתנאים המתאימים לכם, ולכן ערעור שאין בו תוספת מידע, מעטים סיכוייו להתקבל.

ערעור על החלטת היחידה או הוספת מסמך או מסמכים לשם דיון מחודש מחזיר את כל התיק לעיון הצוות המקצועי, ולכן ערעור או הוספת מסמכים לאחר הגשת הבקשה כרוכים בתשלום של 220 ₪. את התשלום ניתן לשלם באתר.

אפשר לערער על ההחלטה שהתקבלה גם פעם שנייה, ערעור שני לא יידון ללא חוות דעת נוספת של אנשי מקצוע.

לתשומת לבכם: המסמכים הנוספים או הערעור צריכים להגיע למרכז הארצי באמצעות הדואר עד יום סיום ההרשמה לבחינה שאתם רשומים אליה. לא יתקבלו מסמכים נוספים או ערעור שיישלחו בפקס.

דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל בבחינה המותאמת

כן

לא

1. בחינה פסיכומטרית ממוחשבת - מפע"ם 1. שימוש במילון אלקטרוני
2. בחינה בתוספת זמן 2. פטור מחלקים כלשהם בבחינה
3. תוספת זמן בחלק מהבחינה או בכולה 3. הסברים לשאלות
4. הפסקות בין פרקי הבחינה 4. סימון התשובה הנכונה בחוברת הבחינה
5. תנאים פיזיים המתאימים למגבלה גופנית כגון נכות, עיוורון או חירשות  
6. השמעת פרקי הבחינה באנגלית
7. טופס בחינה מוגדל או גיליון תשובות מוגדל
8. שימוש במחשבון לשם ביצוע ארבע פעולות החשבון
9. הקלדת מטלת הכתיבה
10. טמ"ס לעיוורים (מכשיר הגדלה, על-פי בקשה בלבד)

תהליך הטיפול בהרשמה וההחלטה בעניין ההתאמות

 1. לאחר קליטת המסמכים ביחידה לבחינות מותאמות (במו"ת) יישלח אליכם בדואר או במייל (בכפוף לאישורכם) אישור על קבלתם.
 2. בתוך 25 ימי עבודה מקליטת המסמכים תתקבל החלטה בעניינכם. לאחר מכן יישלח אליכם בדואר או במייל (בכפוף לאישורכם) פירוט החלטת הצוות המקצועי של היחידה לבחינות מותאמות.

פרטים על מצב הטיפול בבקשה לבחינה בתנאים מותאמים מופיעים באזור האישי באתר.

כדי להיכנס לאזור האישי הזינו את מספר תעודת הזהות או הדרכון שבעזרתם נרשמתם. סיסמתכם הראשונית היא מספר האסמכתה של ההרשמה. כדי לדעת מה מצב הטיפול בבקשתכם הקליקו על "היסטוריית סטטוסים".

שיקולים בהחלטה על אישור בחינה מותאמת

בדיון בבקשה לבחינה מותאמת חשוב לנו להתאים את תנאי הבחינה למגבלותיו של הנבחן כדי לעקוף אותן במידת האפשר, וזאת בתנאי שהמגבלה אינה פוגעת ישירות ביכולת הנבדקת בבחינה. חשוב להדגיש שההתאמה אינה בגדר פיצוי או העדפה מתקנת.

התאמות בבחינות הבגרות לעומת התאמות בבחינה הפסיכומטרית

גם אם אובחנתם ואושרו לכם בחינות בגרות מותאמות, ייתכן שלא תאושר לכם בחינה פסיכומטרית מותאמת או שיאושרו לכם התאמות שונות מההתאמות שאושרו בבחינות הבגרות - עקב ההבדלים בין הבחינות.


למשל, מטרתן העיקרית של בחינות הבגרות היא בדיקת ידע. תוספת זמן בבחינות אלו מסייעת לנבחן להפגין את הידע שלו במלואו, ולכן אינה עומדת בסתירה למטרות הבחינה. לעומת זאת, הבחינה הפסיכומטרית נועדה לבדוק, בין השאר, מהירות עיבוד מידע. תוספת זמן עלולה לפגוע במדידת יכולת זו, ולכן היא אינה ניתנת למי שבעייתו העיקרית היא איטיות בעיבוד מידע.

לידיעתכם:

 • בחינה מותאמת ניתנת לנבחנים בעלי לקות למידה ראשונית חמורה אשר הופיעה בשלבי הלמידה הראשונים, ומאז נודעה לה השפעה רבה על תפקודי הלמידה.
 • בחינה מותאמת ניתנת לנבחנים בעלי לקות קשב ראשונית חמורה אשר הופיעה בגיל צעיר,  ומאז נודעה לה השפעה רבה הן על הלמידה  והן על תחומי חיים אחרים.
 • בחינה מותאמת אינה ניתנת בשל חרדת בחינות או בשל בעיה שמקורה סביבתי, כגון חסך בלימודים.

 

צוות היחידה לבחינות מותאמות

היחידה לבחינות מותאמות (במו"ת) במרכז הארצי לבחינות ולהערכה מסייעת לנבחנים בעלי מגבלות פיזיות רפואיות, מגבלות נפשיות, לקויות למידה ולקויות קשב וריכוז. ביחידה אנשי מקצוע בעלי תואר שני ושלישי מהתחומים פסיכולוגיה, טיפול בלקויות למידה ומדידה (פסיכומטריקה), ובמידת הצורך היא מסתייעת גם בחוות דעת של אנשי מקצוע מתחום הרפואה. תפקידה של היחידה הוא להתאים את תנאי הבחינה למגבלה או ללקות במידת האפשר, וזאת כדי לעקוף את הקשיים הנובעים ממנה. היחידה מקבלת את החלטותיה  מתוך שאיפה לשמור על מדידה תקינה ועל הוגנות כלפי כל הנבחנים.

 

תודה על תשומת הלב

 

שאלות ותשובות בנוגע לבחינות בתנאים מותאמים

 

זכאות לבחינות מותאמות

 

המרכז הארצי לבחינות והערכה

ת"ד 26015

ירושלים 9126001